Asm.js: زبانی به منظور توسعهٔ گیم‌های تحت مرورگر

Asm.js: زبانی به منظور توسعهٔ گیم‌های تحت مرورگر

Asm.js که به صورت «اَزِم‌جی‌اس» تلفظ می‌شود، یکی از زیرشاخه‌های JS است که این امکان را فراهم می‌آورد تا گیم‌های نوشته شده با زبان‌های C و ++C به JavaScript کامپایل شوند تا از آن پس قابل‌فهم برای مرورگر شده و کاربران به سادگی بتوانند گیم‌های مد نظر خود را در مرورگر اجرا کنند. 

با استفاده از کامپایلری تحت عنوان Emscripten، کدهای نوشته شده به زبان C و ++C به نسخه‌ای از Asm.js مبدل شده و در ادامه مرورگر کدهای Asm.js را تفسیر می‌کند.

بدون شک این پلتفرم آیندهٔ بازی‌های کامپیوتری را متحول خواهد ساخت اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که آن آینده خیلی هم نزدیک نیست! دشواری تبدیل یک بازی به نسخهٔ Asm.js آن ارتباط مستقیمی با نحوهٔ طراحی آن بازی دارد مضاف بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت تا بازی‌های بسیار سطح بالا و حرفه‌ای را با استفاده از Asm.js و از طریق مرورگر اجرا کرد.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس