هوش مصنوعی فیسبوک به‌صورت کاملاً اتفاقی زبانی جدید اختراع کرد!

 هوش مصنوعی فیسبوک به‌صورت کاملاً اتفاقی زبانی جدید اختراع کرد!

محققان آزمایشگاه هوش مصنوعی فیسبوک در‌حالی‌که مشغول تلاش برای بهبود کار چت‌بات‌ها بودند، به کشف جالبی دست پیدا کردند؛ این بات‌ها که به «Dialog Agents» معروف هستند، زبان مختص به خودشان را اختراع کردند، البته اگر بتوان نامش را زبان گذاشت!

بااستفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، این Dialog Agents‌ها برای برقراری ارتباط و تقویت مهارت‌های ارتباطی‌شان هیچ‌گونه محدودیتی نداشتند اما پس از مدتی، بات‌ها از این آزادی سوء‌استفاده کردند و شروع به ایجاد ارتباط با زبانی کردند که حاصل داده‌های انسانی نبود!

آنچه در این ارتباط‌ها به‌وجود آمد جدید بود اما ارزش معنایی نداشت؛ با این وجود، همین که هوش مصنوعی پایش را فراتر از داده‌های انسانی می‌گذارد و چیزی جدید عرضه می‌کند شگفت‌انگیز به‌نظر می‌رسد حتی اگر بی‌معنی باشد، مانند این مکالمه:

Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . .
Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to
Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . . . .
Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me
Bob: i i can i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .
Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me
Bob: i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to
Bob: you i i i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .
Alice: balls have 0 to me to me to me to me to me to me to me to me to
Bob: you i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .
Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

در تلاش برای ایجاد یک ارتباط مؤثر با انسان‌ها، بات‌ها یک قدم جلوتر از انسان‌ها حرکت کرده‌اند و در نوع خود خلاقیت به‌خرج داده‌اند؛ اما این پایان ماجرا نیست. محققان همچنین به این نتیجه رسیده‌اند که این بات‌ها در مذاکره کردن نیز می‌توانند موفق عمل کنند. بعد از یادگیری مذاکره، بات‌ها بااستفاده از یادگیری ماشینی و استراتژی‌های پیشرفته قادر خواهند بود در بهبود نتایج مذاکره هم دست بشر را بگیرند.

در آینده‌ای نه‌چندان دور، این بات‌ها آنقدر در این زمینه قوی می‌شوند که حتی خواهند توانست مراحل بحث را به شکلی دنبال کنند که بهتر از یک انسان بدانند چه زمانی باید از چه مهره‌ای برای پیروز شدن استفاده کنند تا بتوانند بدون خطا پیروز میدان باشند. با وجود این‌که صحبت بر سر موجودات زنده تک‌بعدی نیست، اما همین کشفیات هم در کل برای هوش مصنوعی پیشرفت بزرگی محسوب می‌شود.

منبع