سرفصل‌های آموزشی
آموزش نمونه‌برداری در پایتون‌
نمونه‌برداری و برآوردهای نقطه‌ای

نمونه‌برداری و برآوردهای نقطه‌ای

در این فصل، برای کشف ماهیت نمونه‌برداری داده‌ها با پایتون، اصول اساسی آن را بررسی خواهیم کرد، اهمیت آن را درک  و درباره ی کاربردهای عملی آن صحبت خواهیم کرد. ما مشکلات ناشی از نمونه‌برداری آسان را بررسی می‌کنیم و تصادفی بودن واقعی را از شبه تصادفی تشخیص می‌دهیم و دقت تخمین‌های نقطه‌ای را بررسی می‌کنیم. این فصل به عنوان یک پله مهم برای تسلط بر نمونه‌برداری داده‌ها و نقش قدرتمند آن در تجزیه و تحلیل داده‌ها عمل می‌کند.