سرفصل‌های آموزشی
آموزش تجزیه و تحلیل اکتشافی داده‌ها در پایتون
رسیدگی به داده‌های گمشده

رسیدگی به داده‌های گمشده

کاوش و تجزیه و تحلیل داده‌ها اغلب به معنای رسیدگی به مقادیر گم شده (missing values)، انواع داده‌های نادرست و نقاط پرت است. در این فصل، تکنیک‌هایی را برای بررسی این مسائل و ساده‌سازی فرآیندهای EDA خواهید آموخت! 

در این بخش، نحوه ایجاد و تجزیه و تحلیل داده‌های گروه بندی شده و داده‌های عددی بررسی خواهند شد.