سرفصل‌های آموزشی
آموزش تجزیه و تحلیل اکتشافی داده‌ها در پایتون
ملاحظات داده‌های گروه‌بندی شده

ملاحظات داده‌های گروه‌بندی شده

تجزیه و تحلیل اکتشافی داده ها یک گام مهم در گردش کار علم داده است، اما این پایان کار نیست! اکنون زمان یادگیری تکنیک ها و ملاحظاتی است که می توانید از آنها برای پیشبرد موفقیت آمیز پروژه های خود پس از اتمام کاوش استفاده کنید! گاهی اوقات فرمت داده‌ها  می‌تواند توانایی ما را برای شناسایی روابط محدود کند یا عملکرد بالقوه مدل‌‌های یادگیری ماشین را مهار کند. یک روش برای غلبه بر این مسائل، تولید ویژگی‌های جدید از داده‌های فعلی است! همچنین، ایجاد فرض یک وظیفه اساسی دانشمندان داده است. در این بخش، خواهیم دید چگونه و چه زمانی این کار انجام می‌شود!