سرفصل‌های آموزشی
آموزش تجزیه و تحلیل اکتشافی داده‌ها در پایتون
کاوش اولیه داده‌ها

کاوش اولیه داده‌ها

بهترین راه برای بررسی یک مجموعه داده جدید چیست؟

جواب این است: اعتبارسنجی و خلاصه کردن داده‌های گروه‌بندی شده و عددی و ایجاد نمودارهای Seaborn برای برقراری ارتباط با یافته های خود.اعتبارسنجی داده‌ها یکی از مراحل اولیه مهم در EDA است. در واقع، قبل از اینکه در تحلیل خود پیشرفت کنیم، باید بفهمیم که آیا انواع داده‌ها و محدوده‌ی آنّها مطابق انتظار ما هستند یا خیر، که در این بخش بررسی خواهد شد.