سرفصل‌های آموزشی
آموزش تصویرسازی داده‌‌ها با Seaborn
معرفی Seaborn

معرفی Seaborn

Seaborn چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کرد؟ در این فصل متوجه خواهید شد! 

بعلاوه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه نمودارهای پراکندگی و نمودارهای شمارشی را با لیست داده و دیتافریم‌هایPandas  ایجاد کنید.

 شما همچنین با یکی از مزایای بزرگ استفاده از Seaborn آشنا خواهید شد -همچنین توانایی اضافه کردن متغیر سوم به نمودارها با استفاده از رنگ برای نشان دادن زیر گروه‌های مختلف را هم به دست خواهید آورد.

online-support-icon