سرفصل‌های آموزشی
آموزش تصویرسازی داده‌‌ها با Seaborn
معرفی رسم متغیرهای دسته‌بندی شده و کمی

معرفی رسم متغیرهای دسته‌بندی شده و کمی

متغیرهای دسته‌بندی شده تقریباً در هر مجموعه داده‌ای وجود دارند، اما حضور آنها به ویژه در داده‌های نظرسنجی برجسته است. در این فصل، نحوه ایجاد و سفارشی‌کردن نمودارهای دسته‌بندی شده مانند نمودارهای جعبه‌ای (Box Plot)، نمودارهای میله‌ای (Bar Plot)، نمودارهای شمارشی (Count Plot) و نمودارهای نقطه ای (Point Plot) را یاد خواهید گرفت. در طول مسیر، داده‌های نظرسنجی از جوانان در مورد علایقشان، دانش‌آموزان در مورد عادات مطالعه‌شان و آقایان درباره احساسشان در مورد مردانه ‌بودن را بررسی خواهید کرد.