سرفصل‌های آموزشی
آموزش تصویرسازی داده‌‌ها با Seaborn
معرفی رسم و ارتباط متغیرهای کمی

معرفی رسم و ارتباط متغیرهای کمی

در این فصل، نمودارهایی را ایجاد و سفارشی می‌کنید که رابطه بین دو متغیر کمی را تصویر می‌کنند. برای انجام این کار، از نمودارهای پراکندگی (Scatter plot) و نمودارهای خطی (Line Plot) استفاده خواهید کرد تا بررسی کنید که چگونه سطح آلودگی هوا در شهر در طول روز تغییر می‌کند و چگونه اسب بخار با بهینه‌سازی سوخت خودروها ارتباط دارد. همچنین مزیت بزرگ دیگری را در استفاده از Seaborn مشاهده خواهید کرد که مربوط به توانایی ایجاد نمودارهای فرعی (SubPlot) در یک شکل می‌باشد.