پروژه وبلاگ: فرم تماس

پروژه وبلاگ: فرم تماس

در این قسمت از پروژه می‌خواهیم به کمک تگ <form> و تگ <input>، یک فرم تماس ایجاد کنیم. این فرم شامل فیلدهای نام، ایمیل، پیام و یک دکمه ارسال خواهد بود.

برای مشاهده کدهای این پروژه و انجام تمرین‌ها اینجا کلیک کنید.

توجه 1: ویژگی placeholder (که برای input‌هایی مثل search ،text و email و همین طور برای textarea کار می‌کند) اشاره‌ای کوتاه به مقدار مورد انتظار یک فیلد ورودی می‌کند. مقدار این ویژگی به صورت کمرنگ در ورودی نشان داده می‌شود.

توجه 2: این فرم، فقط یک صفحه‌ی HTML ایستا است و برای ارسال فرم کار نخواهد کرد. برای ارسال یک فرم واقعی و پردازش داده‌ها، باید کد‌های سمت سرور را ایجاد کنید. برای یادگیری چگونگی این امر، پس از اتمام دوره های HTML و CSS، می‌توانید دوره‌یPHP  سکان آکادمی را مطالعه کنید.

 

تمرین: 

  • کد را بررسی کرده، فرم را تغییر دهید و فیلدهای مورد نیاز خود را با توجه به آنچه که آموختید، ایجاد کنید.
2-1
عناوین (Headings) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-2
کامنت گذاری (Comment) و خطوط افقی (Horizontal Rule) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-3
پاراگراف ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/15
2-4
تگ های فرمت دهی در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/09/22
2-5
پروژه وبلاگ: درباره من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-6
عناصر HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/02
2-7
ویژگی‌ها (Attributes) در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/06
2-8
تصاویر در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/09
2-9
آزمون اول فصل دوم دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/13
2-10
لیست ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/20
2-11
پروژه وبلاگ : مهارت‌های من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-12
جدول‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/27
2-13
لینک‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/10/30
2-14
پروژه وبلاگ : برنامه‌ی من
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-15
عناصر Inline و Block در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/05
2-16
فرم‌ها در HTML
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/09
2-17
پروژه وبلاگ: فرم تماس
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/14
2-18
آزمون دوم فصل دو دوره HTML (لطفا وارد وبسایت شوید)
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
تیم تولید محتوای سکان آکادمی
1400/11/18
دوره در حال تکمیل است ... rocket