آزمون دوم فصل مبانی HTML

quiz-info

آزمون‌ها به ما کمک می‌کنند تا آموزشی فعال داشته باشیم. در این آزمون قصد داریم نکات مهمی که در فصل دوم آموزش پروژه محور HTML و HTML5 به آنها اشاره شده‌اند را در قالب چند سوال باهم مرور کنیم. بدین وسیله مهارت آموزی که قصد دارد HTML را یاد بگیرد می‌تواند با سنجیدن فرآیند مطالعه‌ی خود، از آموختن صحیح و کامل فصل دوم اطمینان حاصل کند.

 

12 سوال تستی بدون محدودیت زمانی قابل تکرار

نکاتی که قبل از شرکت در این آزمون باید بدانید!

  • این آزمون محدودیت زمانی ندارد و هرچقدر که نیاز دارید، زمان خواهید داشت.