شاهین نوعی

دیجیتال مارکتر

instagram-icon
header-svg-bg

درباره من

من بیش از 5 سال است که در حوزه تک و دیجیتال مارکتینگ فعالیت می کنم

سکان پلاس

1

مهارت ها

Competitor's Analysis (تحلیل رقبا)
online-support-icon