چرا سکان آکادمی؟
ghasemi

محمدرضا قاسمی

وبلاگ

1

بلاگ ها

آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه

شبکه به طور کلی به معنای ارتباط و اشتراک اطلاعات بین چند فرد یا چند شیء است. در زمینه فناوری اطلاعات هم به ارتباط بین چند سیستم کامپیوتری، نرم افزار یا سخت افزار با وسایل ارتباطی مثل کابل یا تجهیزات بیسیم، شبکه می گویند.

3 months ago

اینترنت و شبکه

مهارت ها

PHP