چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد پدرام پورحسین

در این اپیزود از رادیو فول استک، با جناب آقای پدرام پورحسین مدیرفنی شرکت نرم‌افزاری آتی‌تل پیرامون مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری عظیم صحبت خواهیم کرد.
پدرام پورحسین
اپیزود اول
پدرام پورحسین
اپیزود ها
  • 1
    پدرام پورحسین
    02:40:48