چرا سکان آکادمی؟
مهران طُرِیحی

کوتاه در مورد مهران طُرِیحی

در این اپزود از رادیو فول‌استک، با مهران طُرِیحی متخصص امنیت اطلاعات مصاحبه خواهیم کرد.
مهران طُرِیحی
اپیزود اول
مهران طُرِیحی
اپیزود ها
  • 1
    مهران طُرِیحی
    02:45:58