چرا سکان آکادمی؟
شکیب شایگان

کوتاه در مورد شکیب شایگان

در این اپیزود، با شکیب شایگان: مدرس، محقق و کارشناس مباحث شبکه مصاحبه خواهیم کرد.
شکیب شایگان
اپیزود اول
شکیب شایگان
اپیزود ها
  • 1
    شکیب شایگان
    02:37:11