چرا سکان آکادمی؟
محمد مقدس

کوتاه در مورد محمد مقدس

پادکست مصاحبه با محمد مقدس مشاور و معمار راهکارهای شبکه در شرکت at&t
محمد مقدس
اپیزود اول
محمد مقدس
اپیزود ها
  • 1
    محمد مقدس
    02:13:10