چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد صادق علی‌اکبری

صادق علی‌اکبری تحصیلات خود را از دبیرستان تا دکترا در دبیرستان علامه حلی، دانشگاه تهران و دانشگاه شریف گذراند و در حال حاضر نیز عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.
صادق علی‌اکبری
اپیزود اول
صادق علی‌اکبری
اپیزود ها
  • 1
    صادق علی‌اکبری
    02:00:47
  • 2
    قسمت دوم مصاحبه با صادق علی اکبری
    00:46:43