چرا سکان آکادمی؟
سید محسن حسنی مقدم

کوتاه در مورد سید محسن حسنی مقدم

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با سید محسن حسنی مقدم: سیستم ادمینیستریتور شرکت ebay مصاحبه خواهیم کرد
سید محسن حسنی مقدم
اپیزود اول
سید محسن حسنی مقدم
اپیزود ها
  • 1
    سید محسن حسنی مقدم
    01:34:28