python flask framework، بخش دوم، نصب و راه اندازی

python flask framework، بخش دوم، نصب و راه اندازی

فریم ورک Flask از آخرین نسخه از پایتون 3، 2.7 و PyPy پشتیبانی می کند، در هنگام نصب این فریم ورک پیش نیازهای ذیل به صورت اتوماتیک نصب می گردند:

Werkzeug: اینترفیس مابین Application ها و Servers ها
Jinja: یک Template engine جهت نمایش صفحات در Application Server
MarkupSafe: جلوگیری از حملاتی همچون Inejection
ItsDangerous: ایمن سازی Flask Session Cookies
Click: یک فریم ورک جهت تولید برنامه های Command Line با Flask

موارد ذیل نیز به صورت Optional می توانند نصب گردند:

- Blinker
- SimpleJSON
- Python-dotenv
- Watchdog

در مقالات بعدی، در خصوص این موارد توضیحاتی ارائه خواهد شد.

معرفی Virtual Environment

از یک Virtual Environment برای مدیریت وابستگی های یک پروژه در محیط تولید و عملیات استفاده می شود.
شاید این سوال پیش بیاید که چرا می بایست از یک Virtual Environment استفاده نمود؟
هرچقدر تعداد پروژه های پایتون بیشتری داشته باشیم، به احتمال بسیار زیاد می بایست از نسخه های مختلف Library های پایتون استفاده نمود و نکته ی مهم اینجاست که نسخه های مختلفی از یک Library می تواند باعث عدم اجرای صحیح پروژه های دیگر شود در همین راستا Virtual Environment ها محیط های مستقلی از Library های پایتون هستند که فایل های نصب شده برای هر پروژه را با پروژه ی دیگری متفاوت خواهند نمود. 

ایجاد Virtual Environment

لینوکس، نسخه 3 پایتون

mkdir myproject
cd myproject
python3 -m venv venv

ویندوز، نسخه 3 پایتون

py -3 -m venv venv


فعال سازی Virtual Environment

پیش از شروع کار برروی پروژه، می بایست Virtual Environment ایجاد شده را با استفاده از دستور ذیل فعال نمود:

لینوکس

. venv/bin/activate

ویندوز

venv\Scripts\activate


نصب Flask

پس از فعال سازی Virtual Environment، می بایست Flask را با استفاده از دستور ذیل نصب نمایید:

pip install Flask

هم اکنون پروژه با فریم ورک Flask آماده استفاده می باشد.

لینک مقاله بخش اول

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس