طرح مدیریت استراتژی رفتار سازمانی و بهینه سازی فناوری و اطلاعات

طرح مدیریت استراتژی رفتار سازمانی و بهینه سازی فناوری و اطلاعات

اهداف اصلی طراحی این استراتژی

ايجاد يك مركز تحقيقات و نظارت و توسعه و مشاوره مستقل زير مجموعه معاونت فني یا رئیس کل یا مدیریت فناوری و اطلاعات مشرف به تمامي امور و دريافت گزارش ها و بانك سازي اطلاعات ، دريافت راستي ها ، حذف رابطه اي و تملق، گسترش ضابطه كاري و شایسته سالاري، ايجاد فضاي پيشرفت براي پرسنل، دريافت طرح هاي پرسنل به نام فرد، بررسي مشكلات روانشناسي پرسنل و ايجاد راه سودمند، همكاري با بخش هاي ديگر سازمان، بررسي متد هاي مختلف پيشرفت و اولويت ها، جمع آوري گزارشات و دسته بندي، بررسي عملكرد پرسنل و ايجاد طرح تشويقي، ايجاد جلسه گفتگو متقابل و تقويت بنيه مسئوليت پذيري، بررسي شكايات و اختلافات پرسنل، برنامه ريزي و ايجاد الگوها و طرح هاي مهندسي، ايجاد محيطي شاد و پويا و تقويت رواني پرسنل، دريافت گزارشات هفتگي و مستندات ماهانه و ایجاد بانک اطلاعاتی مستندات فنی، ايجاد نظام رفتاري اصولمند، ايجاد و تربيت نيروي جانشين و تقويت توانايي پرسنل، ايجاد جلسات هم انديشي و افكارسنجي پرسنل جهت بهرمندي بهتر از سيستم ها، افزايش بهروري پرسنل و همياري و همكاري در امور مورد علاقه پرسنل.

مدل : سهیل رستمی

 

شیوه پیاده سازی

این طرح استراتژی مدیریتی به شما این امکان را می دهد تمامی شرایط مثبت در پیاده سازی مدیریت بهینه نیروی انسانی و گردش اطلاعات یک بخش سازمان به ویژه فناوری و اطلاعات را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایید.

این ساختار با دید شغل معاونت فنی و مدیریت فنی (رئیس فناوری و اطلاعات) یک سازمان و یک شرکت تهیه شده است و به صورت رایگان در اختیار عزیزان قرار می دهم تا با استفاده از آن بتوانید مدیریت خوب و رهبری مناسب با تغییر نگرش ساختاری در سیستم سلسله مراتب بروکراسی با محوریت نگاه چابک در زیرمجموعه ساختاری با استفاده از سیستم ادهوکرسی داشته باشید.

شغل معاونت فنی یا رئیس کل یا مدیر فناوری اطلاعات

وظایف اصلی این شغل پیاده سازی تمامی فناوری های موجود در دنیای امروزه برای یک کسب و کار است که مدیریت تمامی زیرمجموعه های شغلی شبکه و زیرساخت، توسعه نرم افزارو پشتیبانی نرم افزار و امور مشتریان و مدیریت تحقیقات و توسعه و نظارت و ..... قسمت دیگر منوط به چرخه سازمانی می باشد. این مدیریت با نگرش سلسله مراتبی بروکراسی به بخش ها نظارت می کند و از طریق اتوماسیون اداری تمامی اطلاعاتی که به صورت یکپارچه توسط مرکز تحقیقات و نظارت و توسعه برای وی ارسال می گردد، مدیریت می کند

در این مدل استراتژی هر قسمت زیر مجموعه معاونت و مدیریت فناوری و اطلاعات دارای یک شغل مدیریتی میانی و اجرایی می باشد که مدیریت آنها با نگرش چابک و ادهوکراسی بر امور محوله نظارت می کنند.

سمت ها و شغلهای زیر مجموعه مدیریت فناوری (رئیس کل)

مسئول دفتر معاونت و رئیس و تجمیع ارزیابی و عملکردها (مدیر)

اتاق پایش اطلاعات و مرکز تحقیقات و نظارت و توسعه (مدیر)

شبکه و زیرساخت و فناورهای سخت افزاری (مدیر)

توسعه نرم افزار و برنامه نویسی (مدیر)

پشتیبانی فنی و امور مشتریان (مدیر)

در این مدل تمامی فرآیندها و گزارش ها تمامی بخش های ساختار به اتاق و مرکز تحقیقات و نظارت و توسعه ارسال می گردد و بعد یکپارچه سازی اطلاعات و بررسی موضوعات و اهداف نتیجه گزارشات به دفتر معاونت و مسئول دفتر ارسال می گردد.

در هر مدیریت زیرمجموعه توسعه نرم افزار، شبکه و زیرساخت و پشتیبانی فنی و امور مشتریان یا حوزه جدید در داخل خودشون کلی وظایف مشخص دارند که با مدیریت چرخشی ادهوکراسی و صمیمی بین کارمندان قدرت هم افزایی بالا و سیستم چابکی بالا، مدیریت سرعت بازخورد، شفاف بودن تمامی امور، افزایش خلاقیت و احترام به پرسنل و نیازهای آنها و مدیریت تمامی امور توسط همه پرسنل و کارمندان و لذت بخشی کار در محیط ، اشتراک تجربه ما بین اعضا ، تقویت آموزش و آموزش پذیری، ..... غیره می توانند توسط مدیریت آن بخش میسر شود و تمامی گزارش های حاصله با مستندات را به قسمت مرکز تحقیقات و نظارت و توسعه ارسال خواهند کرد.

ساده سازی مدل

یک معاونت فنی دارای زیر شاخه هایی است و هر زیرشاخه دارای سیستم ها و کارهای مختلفی هستند که وظایف درون آنها با مدیریت ادهوکراسی انجام می شود و تمامی گزارش ها و مستندات و امتیازات و افزایش عملکرد پرسنل به مرکز تحقیقات و نظارت و توسعه ارسال می گردد و بعد از بررسی های این اتاق و مرکز تحقیقات مستندات به شکل کامل و شفاف، تمامی گزارش ها یکپارچه شده و به مسئول دفتر ارسال می شود و اطلاعات آن ثبت وبه معاونت و رئیس کل ارائه می شود.

جهت بازرسی موضوعی خود معاونت و رئیس می تواند از شرایط خاص استفاده کنند و برخی موضوعات را پیگیری شخصی نمایند.

وظایف شغل ها

مرکز تحقیقات و نظارت و توسعه

دریافت گزارش ها و عملکردها و مستندات و برنامه و زمانبندی و طرح های ابداعی و متد های شایسته سالاری و امتیازی از تمامی قسمت ها، تنظیم گزارشات و پیگیری، تحقیقات و پژوهش، نظارت و کنترل و برنامه سازی و تدوین عملیات و توسعه و نظارت بر زمانبندی و روانشناسی و افکارسنجی و مدیریت نیروی انسانی داخلی، بررسی طرح و تنظیم صورتجلسه ها و ذخیره سازی اطلاعات و مستندات....

توسعه نرم افزار و برنامه نویسی

توسعه تمامی سایت ها و نرم افزارها ، ایجاد سامانه های مختلف اتوماسیون، ارتباط با مشتری، زنجیره تامین، یکپارچه سازی ، تیکتینگ، تحت وب و موبایل و مدیریت قسمت های زبان برنامه نویسی از جمله تیم PHP تیم ASP تیم توسعه آندروید تیم توسعه آی او اس.....ارسال گزارشات و مستندات و زمانبندی تنظیمی مدیریت توسعه نرم افزار و برنامه نویسی به مرکز تحقیقات.

توسعه شبکه و زیرساخت

توسعه تمامی زیرساخت های شبکه و تهیه سرورها و سیستم های کامپیوتری و سخت افزاری و ایجاد سیستم های VOIP و تلفن های تحت شبکه و امنیت و پایداری زیرساخت ها .... ارسال گزارشات و مستندات و زمانبندی تنظیمی مدیریت توسعه شبکه و زیرساخت به مرکز تحقیقات.

پشتبانی فنی و امور مشتریان

مدیریت محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی، ارتباط با مشتریان ، مدیریت سامانه ها و سایت ها و پاسخگویی به تلفن ها و نیازهای مشتریان ....... ارسال گزارشات و مستندات و زمانبندی تنظیمی مدیریت پشتبانی فنی و امور مشتریان به مرکز تحقیقات.

 

 

 

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس