talent-campaign-ads-banner
آموزش قدم به قدم Keycloak - بخش چهارم

آموزش قدم به قدم Keycloak - بخش چهارم

بخش Realm Setting : سربرگ Email

Keycloak ایمیل هایی را برای کاربران ارسال کرده تا آدرس ایمیل آنها را تایید کنند ، زمانی که رمز عبور خود را فراموش کنند یا زمانیکه یک مدیر نیاز به دریافت اعلان در مورد یک رویداد سرور دارد .برای فعال کردن Keycloak برای ارسال ایمیل، تنظیمات سرور SMTP را به Keycloak ارایه می دهیم. 

  • HOST : نشان دهنده نام میزبان سرور SMTP است که برای ارسال ایمیل استفاده می شود. 
  • Port : پورت سرور SMTP را تعیین می کنیم. 
  • FROM : آدرسی است که برای From SMTP-Header برای ایمیل های ارسال شده استفاده می شود. 
  • From Display Name : اجازه می دهد تا نام مستعار آدرس ایمیل کاربر  پسند را پیکربندی کنیم(اختیاری می باشد). درصورتی که تنظیم نشود آدرس ایمیل ساده From  در Client های ایمیل نشان داده می شود. 
  • Reply To : نشان دهنده آدرسی است که برای Reply-To SMTP-Header برای نامه های ارسال شده (اختیاری) استفاده می شود. در صورت تنظیم نشدن از آدرس ایمیل ساده From  استفاده خواهد شد. 
  • Replay To Display Name : امکان پیکربندی نام مستعار آدرس ایمیل کاربر پسند را می دهد. 
  • Envelope From  : نشان دهنده آدرس Bounce مورد استفاده برای Return-Path SMTP برای نامه های ارسالی است(اختیاری).
  • گزینه های Enable SSL and Enable StartTSL را فعال کنید. یکی از سوئیچ ها را روی ON قرار دهید تا از ارسال ایمیل برای بازیابی نام کاربری و رمز عبور پشتیبانی شود، به خصوص اگر سرور SMTP در یک شبکه خارجی باشد. به احتمال زیاد باید پورت را به 465 تغییر دهید، پورت پیش فرض SSL/TLS .
  • Enable Authentication : احراز هویت : در صورتی که سرور SMTP نیاز به احراز هویت دارد، این سوئیچ می بایست بروی ON قرار گیرد. وقتی از کاربر نام کاربری و رمز عبور خواسته شود، مقدار فیلد رمز عبور می تواند به یک مقدار از یک بخش خارجی اشاره کند.

پیکربندی قالب Theme

برای یک Realm مشخص، می توان ظاهر هر رابط کاربری از جمله زمانی که ظاهر می شود، در Keycloak با استفاده از تم ها تغییر داد. 

میتوان برای هر دسته رابط کاربری تم مورد نظر را انتخاب کرد. 

Login Theme : ورود رمز عبور نام کاربری ، ورود OTP، ثبت کاربر جدید و سایر صفحه های مشابه مربوط به ورود. 

Account Theme : هر کاربر یک رابط کاربری مدیریت حساب کاربری دارد. 

Admin Console Theme : پوسته کنسول مدیریت Keycloak.

Email Theme : هر زمان که Keycloak باید ارسال کند، از الگوهای تعریف شده در این موضوع برای ساخت ایمیل استفاده می کند.

Enabling Internationalization : هر صفحه UI در Keycloak بین المللی شده است. زبان پیشفرض انگلیسی می باشد اما می توان زبان مورد نیاز را به صورت پیشفرض انتخاب کرد.(کافیست این وضعیت را ON قرار داد). با یکبار خروج و مجدد ورود به سیستم زبان را در صفحه ورود به سیستم با توجه به منطقه تنظیم کند. (منطقه کاربر در یک کوکی نگهداری می شود)

 

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon