python flask framework، بخش سوم، یک برنامه ساده

python flask framework، بخش سوم، یک برنامه ساده

یک برنامه ساده در فریم ورک Flask به شکل ذیل می باشد:

from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello_world():
    return 'Hello, World!'

و حالا مواردی که باید از این کد بدانیم:

1. در ابتدا Flask کلاس را در برنامه Import کردیم.
2. در مرحله بعد یک Instance از این کلاس را ایجاد کردیم. اولین بخش از این قطعه کد نام application's module یا پکیج مورد استفاده می باشد. اگر ما بخواهیم همانند کد فوق، از یک Single ماژول استفاده کنیم می بایست از ساختار __name__ استفاده کنیم، این نام گذاری به جهت اینکه کد شما به صورت این که به عنوان یک برنامه اجرا شود یا یک ماژول مورد اهمیت می باشد. 
3. سپس از ()route جهت مسیریابی برنامه استفاده می کنیم، در آینده از این بخش استفاده های بیشتری خواهیم نمود. 
4. در این بخش یک متد با نام hello_world ایجاد می کنیم و در آن پیامی که می خواهیم به کاربر نمایش دهیم را وارد می کنیم. 

هم اکنون این قطعه کد را با نام hello.py ذخیره می کنیم. توجه داشته باشید از نام flask.py به علت conflict با کدهای فریم ورک استفاده نکنید. 

اجرای برنامه در محیط لینوکس

$ export FLASK_APP=hello.py
$ flask run

اجرای برنامه در محیط ویندوز

C:\path\to\app>set FLASK_APP=hello.py

اجرای برنامه در محیط پاورشل

PS C:\path\to\app> $env:FLASK_APP = "hello.py"

سپس برنامه توسط یک Web Server داخلی که جهت تست برنامه های ایجاد شده با Flask مناسب و کارآمد بوده اجرا و پیام مورد نظر را در مرورگر به کاربر نمایش می دهد. 

لینک مقاله بخش اول
لینک مقاله بخش دوم

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس