سایبرنتیک (cybernetic)

سایبرنتیک (cybernetic)

سایبرنتیک زمینه گسترده ی است، به اختصار شامل مطالعه علم کنترل است. به عبارتی علم مطالعه سیستم‌های ارتباطی،مکانیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، فیزیکی و شناختی در طبیعت هست. Cybernetics برای سیستم‌هایی که حلقه های سیگنالینگ بسته هستند، قابل استفاده است. در این نوع سیستم سیگنالینگ بسته، عملیات تولید شده در سیستم باعث تغییر در محیط سیستم می‌شود و این تغییر همچنین موجب تغییر نوع سیستم می‌شود. بنابراین این یک حلقه بسته است که در آن کنش و واکنش در محیط یک سیستم قرار می‌گیرند و نهایتا علم سایبرنتیک درمقایسه آن با سیستم مغز میپردازد.
در حقیقت نظریه سایبرنتیك و سیستم، اساسا مساله ای همانند سازمانی است كه مستقل از بستر است كه در آن تجسم شده است. تا آنجا که معنی آن این است که بین این دو رویکرد تمایز قائل شویم، می‌توان گفت که نظریه سیستم بیشتر بر ساختار سیستم‌ها و مدل‌های آن‌ها متمرکز شده است، *در حالی که سایبرنتیک بیشتر بر نحوه کارکرد سیستم‌ها متمرکز شده است ، یعنی اینکه چگونه اقدامات آن‌ها را کنترل می‌کنند ،چگونگی ارتباط آن‌ها با سیستم‌های دیگر و یا اجزای خود ...*
سایبرنتیک درآینده برای چالش‌ها پاسخ روشن‌تروعقلانتری خواهد داد.

"چگونگی پیدایش حادثه یازده سپتامبر وآن اینکه چه داده‌های ودرطی چه فرایندی های تبدیل به اطلاعات می‌شوند واین اطلاعات چگونه می‌توانند هواپیمای روتبدیل به موشک بالستیک کنند وبرجهای دوقلو فرومیریزند ودرپاسخ به شکل‌گیری این طراحی حمله به افغانستان کلید میخورد ..."

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس