مقدمه ای بر Helm چارت و مدیریت مانیفست های کوبرنیتز - بخش اول

مقدمه ای بر Helm چارت و مدیریت مانیفست های کوبرنیتز - بخش اول

قصد داریم با یکی از معروف ترین  اپلیکشن منیجر های کوبنیتز یعنی Helm آشنا بشیم و دستورهای مقدماتی برای یکسری عملیات  رو باهم اجرا کنیم.

برای درک بهتر اینکه چطوری میتونیم workload هارو راحت تر در کلاستر کوبرنیتز اجرا کنیم  بهتره مقدماتی از کوبرنیتز رو بلد باشید.

اپلیکیشن فرضی زیر رو در نظر بگیرید

که شامل بخش های مرسوم یک وب اپلیکشن مثل دیتابیس، بک اند، فرانت اند و وب سرویس هست.

به طور میانگین  هشت مانیفست برای دیپلوی این سناریو نیاز هست. چطور باید این مانیفست هارو مدیریت کرد؟

در نظر بگیرید که اگر بخوایم در آینده  سرویس های جدیدی اضافه کنیم چقدر به چالش می خوریم؟

  بخش اول: نصب Helm

باینری اخرین نسخه رو از گیتهاب Helm دانلود کنید:

open https://github.com/helm/helm/releases
wget https://get.helm.sh/helm-v3.13.3-linux-amd64.tar.gz
tar xvf helm-v3.13.3-linux-amd64.tar.gz
sudo mv helm /usr/local/bin/
helm version
# version.BuildInfo{Version:"v3.13.3", ...

با دستور ورژن مطمئن میشید Helm به درستی نصب شده

برای دیدن ریپو های متصل به helm از دستور لیست استفاده میکنیم که البته خطا میده چون هنوز مخزنی بهش معرفی نکردیم:

helm repo list
# Error
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
helm search repo bitnami

# OPTIONAL: auto-completion
source <(helm completion bash)

شرکت bitnami یکی از بزرگترین مشارکت کننده های ساخت چارت های آماده است

در آخر هم برای اینکه تجربه راحت تری داخل ترمینال داشته باشید با دستور آخر میتونید حالت تکمیل خودکار دستورهای Helm رو فعال کنید

در بخش بعدی یک Helm چارت میسازیم و شخصی سازیش رو باهم پیش میبریم.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon