برنامه ی هک از طریق Rainbow در پایتون

برنامه ی هک از طریق Rainbow در پایتون

در این پروژه شما یک task را باید پیاده سازی کنید. نمونه ی فایل source.py که باید برای سابمیت استفاده کنید در پایین صفحه وجود دارد (گزینه دانلود فایل) برای دانلود فایل روی این گزینه کلیک کنید.

توجه شود که رمز ها از 1000 تا 9999 می‌باشند.

به هیچ وجه اسم تابع را عوض نکنید و همه‌ی کدهایی که می خواهید بزنید را در همان def پیاده‌سازی کنید (خارج از def کدی نگذارید) و task تابع مربوطه را کامل کنید و سپس این فایل را حتما با نام (source.py) و حتما به صورت zip دربیاورید(rar نباشد فقط zip ) و ارسال کنید.(در فایل zip فقط یک فایل باید باشد که همان source.py است و هیچ گونه فایل دیگری در فایل zip قرار نده

ید )

در صورت رعایت نکردن هر کدام از نکات بالا متأسفانه نمره شما توسط سیستم صفر خواهد شد .

نکته: سیستم داوری آنلاین از پایتون 3.4 استفاده می‌کند، در این نسخه دیکشنری ها ترتیب ورود اطلاعات به خود را به یاد نمی آورند و ممکن است در صورت مرتب سازی آن‌ها به نتیجه مطلوب نرسید، برای رفع این مشکل به جای dict از OrderedDict استفاده کنید، این ساختار داده را می

توانید از کتابخانه collections در برنامه وارد کنید.

نمونه محتوای یک فایل csv:

danial,99b057c8e3461b97f8d6c461338cf664bc84706b9cc2812daaebf210ea1b9974


elham,85432a9890aa5071733459b423ab2aff9f0

85f56ddfdb26c8fae0c2a04dce84c
خروجی تَسک:

danial,5104
elham,9770

فایل :

import hashlib
import csv

def hash_password_hack(input_file_name, output_file_name):

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس