ایمان سلمانی

چگونگی تغییر نام پروژه در جنگو

ایمان سلمانی

این محتوا بدون نظارت تیم سکان آکادمی تولید شده و صرفاً نظرات شخصی ایمان سلمانی می‌باشد.

به نام خدا

تغییر نام بسیار ساده است تنها کافیست نام پوشه ی اصلی پروژه و نام پروژه در چند ماژول مشخص را تغییر دهید.

اگر فرض را بر این بگیریم که ساختار پروژه ی شما به این شکل باشد:

project_name/

  manage.py

  project_name/

    __init__.py

    settings.py

    urls.py

    wsgi.py

۱. نام پوشه اصلی پروژه(project_name) را تغییر بدهید.

تغییر نام پوشه ی ریشه که فقط نقش یک مخزن را دارد بی تاثیر است.

۲. داخل ماژول manage.py در دستور پایین نام پروژه را تغییر دهید.(خط ۶)

os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "project_name.settings")

۳. داخل ماژول settings.py ارزش(value) اختصاص داده شده به متغیر های ROOT_URLCONF و WSGI_APPLICATION نام پروژه را یافته و تغییر دهید.

می توانید نام پروژه در توضیحات ابتدای ماژول را هم عوض کنید ولی تاثیری در اجرا نخواهد داشت.

۴. داخل ماژول wsgi.py در دستور پایین نام پروژه را تغییر دهید.(خط ۱۴)

os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "project_name.settings")

نیازی به ایجاد تغییر در اپ ها نیست.

ایدهٔ خود را در سکان‌پلاس بنویسید!

لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان