هوش مصنوعی: خیلی طبیعی‌!

هوش مصنوعی: خیلی طبیعی‌!

هوش، چیزی‌ست که ما انسان‌ها به دنبالش هستیم! چه مصنوعی باشد و چه طبیعی!

همه‌ی ما این را میدانیم که هوش خوب است، پس میخواهیم به‌دستش آوریم، اما از کدام نوعَش؟

انسان‌هایی که در قرن ۲۱ام زندگی میکنند بیشتر به دنبال مصنوعی‌ِ آن هستند! آنقدر زیاد که ماشین را مجبور به یادگیری میکنند آن هم از نوع ژرف!

گونه‌ای از انسان‌های برنامه‌نویس اما، هوش مصنوعی را تعدادی گزاره‌ی شرطی میپندارند و جدی‌اش نمیگیرند!

اما هوش، هوش است، قوی و تعیین‌کننده! پس موضعمان باید مشخص باشد! یا باید مثل مارک، طرفِ مصنوعی‌اش را بگیریم و یا مانند ایلان، طرفِ طبیعی‌اش!

خواه مصنوعی را بیشتر دوست داریم و خواه طبیعی، باید بدانیم همه‌چیز دارد ،به قول بعضی‌ها، مصنوعیزه میشود! نمیتوان مقابلش ایستاد. تعداد مارک‌ها و ماشین‌های دانشجوی آنها خیلی زیاد است!

اکنون سوال اینجاست: آیا هوش مصنوعی دشمن هوش طبیعی خواهد شد؟

جوابش را نمیدانم! اما یک چیز را خوب میدانم! جواب این سوال را هوش طبیعی تعیین میکند.

پس بیایید هوشمند باشیم!

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon