صراط نور

شرکت توسعه نرم افزار صراط کجاست: شرکت توسعه نرم افزار صراط(طرف قرارداد بانکداری شرکتی) یک شرکت فعال و با اعتبار در حوزه تولید نرم افزار برای داخل از کشور و قرار در کنار هم آخرین پروژه را برای استفاده خارج از کشور تکمیل کنیم ،به نظر ما صراط جای شماست.هدف ما توسعه نرم افزار یکپارچه مدیریت بزرگترین رویداد توریستی کشور و ارائه آن بر بسترهای موبایلی (Native)، نرم افزار دسکتاپ و وبسایت می‌باشد.
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: