پارسیس (تیم در حال شکل گیری)

پارسیس (تیم در حال شکل گیری)

معرفی شرکت

این تیم نرم افزاری با هدف پیاده سازی یک ایده استارتاپی در حوزه سیستم های صنعتی در حال شکل گیری می باشد.

اطلاعات تماس

موقعیت مکانی شرکت

فرصت‌های شغلی در شرکت پارسیس (تیم در حال شکل گیری)

همبنیانگذار فنی Technical Co-founder
مرکزی، اراک دورکاری | مشارکتی ۱۳۹۹/۰۵/۲۲