نوآوران رایانش امن

نوآوران رایانش امن

معرفی شرکت

شرکت نوآوران رایانش امن به کد ثبت ۱۰۳۸۱ وکد نظام صنفی ۸۷۰۱۰۰۴۶ تنها نماینده رسمی شرکت بین المللی رلینو تحت حمایت مرکز رشد پارک علم و فناوری با کدمجوز ۹۶۲۱۲۰۰۶۱۲۳ برگزار می شود. به سایت CodeMokh.ir مراجعه فرمایید

اطلاعات تماس

موقعیت مکانی شرکت

فرصت‌های شغلی در شرکت نوآوران رایانش امن

جذب نیروی برنامه نویس کدمخ
تهران، تهران تمام‌وقت ۱۳۹۷/۰۱/۲۲