Typeface (طراحی نوشتاری)

یک تایپ‌فیس به معنای طراحی نوشتاری است که تفاوت‌هایی در سایز، وزن (برای مثال: وزن Bold)، شیب (برای مثال: Italic)، پهنا (برای مثال: فشرده یا Condensed) و سایر خصوصیات را شامل می‌شود. هر یک از این تغییرات و شکل‌های تایپ‌فیس را یک فونت (Font) صدا می‌زنیم.

مثال: Roboto یک تایپ‌فیس است، اماRoboto Bold 16px یک فونت است.

در حال حاضر، هزاران تایپ‌فیس مختلف در اینترنت وجود دارند و بسیاری نیز در حال توسعه و انتشار هستند.

هنر و مهارت طراحی تایپ‌فیس‌ها را Type Design می‌نامیم همچنین طراحان تایپ‌فیس‌ها را Type Designer صدا می‌زنیم.