RFC (آر اف سی)

RFC یا همان Request For Comments یک پیش‌نویس رسمی از طرف سازمان IETF (Internet Engineering Task Force) می‌باشد که در آن مشخصات یک تکنولوژی بطور خاص توضیح داده شده است.

زمانی که یک RFC به تصویب می‌رسد، به یک استاندارد رسمی برای آن تکنولوژی تبدیل می‌شود.

RFC ها در ابتدا برای پروتکل ARPANET (که امروزه به آن اینترنت می‌گوییم) استفاده شدند و از آن پس در تمام تکنولوژی‌های زیرساختی اینترنت استفاده می‌شوند.

عملا اگر نیاز به برزورسانی و تغییری در یک پروتکل باشد، باید RFC های جدیدتری به تصویب برسد. برای نمونه پروتکل FTP در RFC 114 در آوریل 1971 منتشر شد. سپس در RFC 765 در سال 1980 و در نهایت در RFC 959 دستخوش تغییراتی شد.