Pseudocode (سودوکد)

Pseudocode که به صورت «سودوکد» تلفظ می‌شود به یک متودولوژی به منظور نمایش سازوکار یک الگوریتم گفته می‌‌شود که حاوی توضیحات و جزئیات فراوانی است که به جای پیاده‌سازی با یک زبان برنامه‌نویسی، با استفاده از یک زبان زندهٔ دنیا همچون انگلیسی نوشته می‌شود که از همین روی این تضمین ایجاد می‌گردد تا کسانی هم که دانش برنامه‌نویسی ندارند (همچون گرافیست‌ها و طراحان) بتوانند از طریق زبانی مشترک با برنامه‌نویسان ارتباط برقرار کنند. به عنوان یک مثال ساده از سودوکد داریم:

if student's grade is greater than or equal to 60
    print "passed"
else
    print "failed"

همان‌طور که در بلوک فوق می‌بینیم، تورفتگی‌های دستورات شرطی در سودوکد نیز رعایت شده‌اند تا این تضمین ایجاد گردد فردی که قصد دارد آن را مطالعه کند با کمترین سردرگمی مواجه گردد مضاف بر اینکه از تعریف چیزهایی همچون متغیرها خودداری شده است. حال اگر بخواهیم سودوکد فوق را با زبانی همچون پی‌اچ‌پی بازنویسی کنیم خواهیم داشت:

if ($studentGrade >= 60) {
    echo "passed";
} else {
    echo "failed";
}

به طور کلی، سودوکد یا به عبارتی شبه‌کد این امکان را در اختیار مدیران فنی می‌گذارد تا با جزئیات زیاد روند اجرای یک برنامه یا الگوریتم به کار رفته در یک برنامه را تشریح کرده و در اختیار سایر اعضای تیم همچون توسعه‌دهندگان و طراحان بگذارند تا ایشان بتوانند مراحل مذکور را با استفاده از یک زبان برنامه‌نویسی به کدهای واقعی تبدیل کنند (لازم به یادآوری است که چنانچه بخواهیم به شکلی بصری نحوهٔ عملکرد یک الگوریتم را نشان دهیم، می‌توانیم به جای سودوکد از فلوچارپ استفاده نماییم.)