Programmers Day (روز برنامه‌نویس)

دویست و پنجاه و ششمین روز از تقویم میلادی -به صورت غیر رسمی- روز برنامه‌نویس نامیده شده است که در سال‌های عادی بر ۱۳ سپتامبر و در سال‌های کبیسه بر ۱۲ سپتامبر منطبق است. حال ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که چرا روز دویست و پنجاه و ششم؟ به این دلیل که عدد ۲۵۶ برابر با توان هشتم عدد ۲ است و چرا توان هشتم؟ زیرا هر بایت برابر با ۸ بیت است.

علاوه بر این، عدد ۲۵۶ نقطه‌ای است که کمتر از آن را می‌توان در یک بایت نمایش داد و برای نمایش خود این عدد و اعداد پس از آن به بیش از یک بایت نیاز است. از این رو انتخاب روز دویست و پنجاه و ششم، به نحوی می‌تواند یادآور روزگار محاسبات هشت‌ بیتی نیز باشد.

برنامه‌نویسان در این روز برنامه‌های احمقانه می‌نویسند، با کامپیوترهای قدیمی وقت می‌گذرانند و به طور کلی سعی می‌کنند تا به عنوان برنامه‌نویس، رفتار عجیب‌وغریبی داشته باشند. آن‌ها با رفع خستگی خود در این روز، برای کار در روزهای باقیماندهٔ سال آماده‌تر شده و به این ترتیب کدهای بهتری خواهند نوشت.

در یک کلام، این روز به خاطر شب‌نخوابی کشیدن‌ها، زحمات و نوآوری‌هایی نامگذار شده که دولوپرها و برنامه‌نویسان به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند ارزانی داشته‌اند.

online-support-icon