Orchestration (هماهنگ سازی)

Orchestration به معنی پیکربندی، مدیریت و هماهنگی خودکار سیستم‌های کامپیوتری، برنامه‌ها و سرویس‌ها است. Orchestration  به ما کمک می‌کند تا کارها و رویه‌های پیچیده را راحت تر مدیریت کنیم.

تیم‌های IT باید سرورها و برنامه‌های زیادی را مدیریت کنند. انجام این کار به شکل دستی مقیاس پذیر نیست. هر چه یک سیستم IT پیچیده‌تر باشد، مدیریت بخش‌های مختلف آن سخت تر می‌شود و ممکن است نیاز شود چند کار خودکار به همراه پیکربندی‌هایشان ترکیب شوند. در چنین شرایطی orchestration کمک کننده است.

online-support-icon