Mutable (تغییرپذیر)

Mutable در لغت به معنای تغییرپذیر و در دنیای برنامه‌نویسی به آبجکتی گفته می‌شود که پس از تعریف، قابلیت تغییر در مقادیر آن وجود داشته باشد. Mutable بودن هم در آبجکت‌هایی که اصطلاحاً Built-in (از پیش تعریف شده) هستند و هم در آبجکت‌هایی که توسط خودمان تعریف شده‌اند در تمامی زبان‌های برنامه‌نویسی وجود دارد.

مثلاً در زبان برنامه‌نویسی پایتون از دیتاتایپ‌های Built-in و Mutable می‌توان به List ،Dictionary ،Set و Bytearray اشاره کرد.