Method (متد)

اصطلاح Method در زبان‌های برنامه‌نویسی شیی‌ٔگرا (Object Oriented) مفهوم پیدا می‌کند. در این دست زبان‌های برنامه‌نویسی، متد عبارت‌ است از قطعه کدی که به صورت یک رویه و روند برنامه‌ریزی شده و مشخص، به عنوان بخشی از یک کلاس (Class) تعریف شده و در همهٔ‌ آبجکت‌های تعریف شده در آن کلاس،‌ وجود خواهد داشت که وظیفه دارد تا کار خاصی را انجام دهد (لازم به ذکر است که هر کلاس -و به تبعیت از آن، هر آبجکت- می‌تواند بیش از یک متد داشته باشد.)

استفاده از متدها می‌تواند علاوه بر کاهش حجم سورس کد، سرعت و دقت برنامه‌نویسی را نیز افزایش دهد زیرا یک متد را می‌توان بارها و بارها در اپلیکیشن خود مورد استفاده قرار داد و بدین ترتیب از نوشتن کدهای مشابه و تکراری پرهیز نمود.

علاوه بر اینکه متدهای کاربردی بسیاری در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف به صورت آماده در اختیار برنامه‌نویسان قرار دارند، برای اهداف خاص می‌توان متدهای جدید و متناسب با اهداف مد نظر خود را نیز ایجاد نمود. به عنوان مثال در زبان PHP برای ساخت یک متد جدید، می‌توان ساختار زیر را مد نظر قرار داد:

function writeMsg() {
    echo "Hello world!";
}
writeMsg();

همان‌طور که در قطعه کد فوق مشاهده می‌شود، متدی تعریف کرده‌ایم تحت عنوان ()writeMsg که این وظیفه را دارا است تا استرینگ Hello World را چاپ کند. در خط چهارم هم می‌بینیم که نحوهٔ Call کردن (فراخوانی) یک متد هم بدین صورت است که به سادگی نام متد را نوشته و در آن خط، متد مد نظر اجرا خواهد شد.

نکته
نکته چیزی که در مورد نامگذاری متدها به عنوان یک Best Practice می‌بایست مد نظر داشته باشیم این است که نام متدها می‌بایست با یک فعل شروع شود؛ در واقع، از آنجا که متدها مسئول انجام کاری هستند، نامگذاری آنها را با یک فعل آغاز می‌کنیم سپس مفعولی که قرار است کاری روی آن صورت گیرد.

با در نظر گرفتن نکتهٔ فوق، می‌بینیم در متد (فانکشن) فوق ابتدا از فعل write (نوشتن) به همراه مفعول Msg (پیام) استفاده کرده‌ایم که در نهایت writeMsg (پیام را چاپ کن) ایجاد شده است.  

نحوهٔ‌ نامگذاری متدها
در برنامه‌نویسی، برای نامگذاری متغیرها، متدها، کلاس‌ها و ... از روش‌های نامگذاری متعددی می‌توان استفاده نمود که دو مورد از رایج‌ترین آنها camelCase و PascalCase است. منظور از روش نامگذاری camelCase این است که اولین حرف نام متد کوچک باشد سپس حروف ابتدایی سایر کلمات در نام متد به صورت بزرگ نوشته شوند. همچنن منظور از روش نامگذاری PascalCase این است که اولین حرف کلیهٔ کلمات استفاده شده در نامگذاری نام متد بزرگ باشند (در مثال فوق،‌ از روش نامگذاری camelCase استفاده شده زیرا همان‌طور که مشاهده می‌شود، writeMsg با حرف ابتدایی w کوچک و حرف M بزرگ نوشته شده است).