ISP (آی‌اس‌پی)

ISP که مخفف واژگان Internet Service Provider است به شرکتی گفته می‌شود که خدمات اینترنتی به کاربران ارائه می‌دهد. گاهی‌اوقات به ISP‌ اصطلاح IAP هم گفته می‌شود که مخفف واژگان Internet Access Provider (ارائه‌دهنده دسترسی اینترنتی) است.

online-support-icon