Hook (قلاب)

در برنامه نویسی هوک به کدی گفته می شود که می تواند وارد روند سیستم عامل یا یک برنامه ای که از قبل نوشته شده است شود و باعث ایجاد یک قابلیت جدید شود یا کمک به بررسی و مشکل یابی کد کند.

در یک پکیج بسته شده کد (به عنوان مثال یک کتابخانه)، هوک به قسمتی گفته می شود که توسط تولیدکنندگان آن پکیج لحاظ شده است و شما می توانید کد دلخواه و مورد نظر خود را در آن قسمت اجرا کنید. علاوه بر این هوک می تواند کدی باشد که تولیدکنندگان خود آن پکیج، به عنوان کدی کناری و اضافی در اختیار برنامه نویسان قرار می دهند تا برنامه نویسان بتوانند با استفاده از آن ها قابلیت های جدیدی به کد خود اضافه کنند. 

همچنین هوک به قسمتی از کد گفته می شود که قبل یا بعد از اتفاقی (event) در یک سیستم اجرا می شود و می تواند به سیستم یا برنامه قابلیت های جدیدی اضافه کند.

در ادامه چند مثال از هوک ها می زنیم:

  • هوک در کتابخانه react: در این کتاب خانه هوک ها به صورتی هستند که می توان با استفاده از آن ها قابلیت های جدیدی به کامپوننت های تابعی اضافه کرد.
  • هوک و سیگنال در کتابخانه جانگو: در کتاب خانه جانگو هوک ها توابعی هستند که وقتی سیگنال خاصی دریافت شود، اجرا می شوند. به عنوان مثال هربار که یک فیلد خاص در دیتابیس ذخیره می شود، ما می توانیم با استفاده از سیگنال یک هوک خاص را اجرا کنیم.