Fourth Generation Language (زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم)

4GL یا Fourth Generation Language (زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم) به زبان‌هایی گفته می شود که هدف از طراحی آن‌ها این بوده تا به نسبت یک زبان برنامه‌نویسی نسل سوم، به‌مراتب نزدیک‌تر به زبان محاوره‌ای انسان‌ها باشد. به‌عنوان نمونه داریم:

SELECT * FROM Customers;

کد فوق به زبان SQL نوشته شده است. معمولاً زبان‌هایی همچون SQL که برای دسترسی به دیتابیس طراحی شده‌ است، جزو  زبان‌های برنامه‌نویسی نسل چهارم یا 4GL هستند.