Feature Testing (تست ویژگی)

این تست از نظر زمان اجرا در دسته ی تست هایی قرار میگیرد که بعد از توسعه ی نرم افزار انجام می شود 

نوعی از تست است که ایجاد تغییرات در یک نرم افزار را برای افزودن یک یا چند ویژگی جدید یا ایجاد تغییراتی در ویژگی های موجود بررسی می کند. هدف از feature testing این است که مطمئن شوید نرم افزار به درستی کار می کند و مطابق انتظارات پیش می رود.

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: