Feature Testing (تست ویژگی)

این تست از نظر زمان اجرا در دسته‌ی تست‌هایی قرار می‌گیرد که بعد از توسعه‌ی نرم افزار انجام می‌شود.

وقتی به یک برنامه‌ی نرم افزاری یک ویژگی جدید اضافه می‌کنیم، یا یکی از ویژگی های قبلی آن را تغییر می‌دهیم، برای اطمینان از صحت عملکرد آن ویژگی تستی روی آن انجام می‌دهیم که Feature Testing نام دارد. در طی فرایند Feature Testing، می‌توانیم انواع و روش‌های مختلف پیاده سازی یک ویژگی را بررسی کنیم و  هر کدام را که بیشتر از همه پاسخگوی نیاز‌های ماست پیاده سازی کنیم. هدف نهایی از Feature Testing این است که مطمئن شوید نرم افزار به درستی کار می کند و مطابق انتظارات پیش می رود.

برخی از مزیت‌های تست ویژگی:

  •  تایید ویژگی متناسب با محصول
  • کشف خطاها یا باگ‌ها
  • تکرار برای رسیدن به کمال در محصول