Exploit (اکسپلویت)

هرگونه روش یا قطعه کدی است که نفوذگر می تواند با استفاده از آن آسیب پذیری برنامه، سیستم عامل، شبکه، پلاگین و... را مورد بهره برداری قرار دهد.

‌توسعه دهنده برنامه آسیب پذیر نیز، برای رفع آن آسیب پذیری و بی اثر کردن آن Exploit، اقدام به طراحی و انتشار وصله می کند و کاربران نیز جهت در امان ماندن از حمله، باید برنامه های خود را به روزرسانی نمایند.