Boolean logic (منطق بولین)

منطق بولین یا "جبر بولی" شاخه‌ای از علم جبر (algebra) در ریاضیات است که گزاره‌های آن بر محور سه قید AND ،OR و NOT استوار است.

این منطق توسط جورج بول (George Boole) در سال دهه‌ی 1800 معرفی و توسعه داده شد و به ساده‌سازی تفسیر عبارت‌ها و گزاره‌هایی که پیچیدگی بالایی دارند، کمک شایانی کرد. در این منطق نتیجه‌ی هر گزاره خارج از دو حالت نخواهد بود، یا مقدار آن صحیح یا true است و یا مقدار ناصحیح یا false دارد. از این‌رو به این منطق در عامیانه منطق صفر و یک (معادل true و false) نیز گفته می‌شود.

از جمله مهم‌ترین کاربرد‌های جبر بولی در مدلسازی حالات مختلف یک مدار‌ سوییچ است.