Anchor (اَنکِر)

در زبان HTML، اصطلاح Anchor به متنی گفته می‌شود که می‌شود روی آن کلیک کرده و به لینک دیگری ارجاع داده شد:

<a href="https://sokanacademy.com">Visit SokanAcademy.com</a>

در مثال فوق، لینکی می‌بینیم که به متن داخل تگ‌های <a></a> اصطلاحاً Anchor گفته می‌شود. اگر هم بخواهیم داخل یک صفحهٔ HTML به بخشی از صفحه ارجاع دهیم، با هَشتگ (#) این کار امکان‌‌پذیر است:

<a href="#about">About SokanAcademy</a>

همان‌طور که در کد فوق مشخص است، در این مثال به جای اینکه به فایل دیگری لینک دهیم، به اِلِمانی با ID یا شناسهٔ about لینک داده‌ایم که به محض کلیک روی چنین لینکی، داخل همان صفحهٔ HTML به ID مد نظر پرش خواهیم کرد.

به طور کلی، Anchor چیزی است که بشود روی آن کلیک کرد و یا هایپرلینک باشد و از جملهٔ مهم‌ترین اتریبویت‌های اَنکِر می‌شود به مواردی همچون href و rel اشاره کرد.