ActionScript (اکشن اسکریپت)

اين زبان برنامه‌نويسی در اصل به عنوان روشی برای طراحان فلش به منظور استفاده از امکانات تعاملی (interactive) طراحی شده بود. با استفاده از این زبان، برنامه نویسان، انیمیشن‌های مختلفی از ساده تا پیچیده ایجاد می‌کنند و یا با آن رابط بصری برنامه‌های تعاملی را می‌سازند.

اکشن اسکریپت اکنون توسط Adobe Systems توسعه یافته و پشتیبانی می‌شود. این زبان منبع‌باز است و برای آن، یک کامپایلر منبع‌باز (به عنوان بخشی از مجموعه Adobe Flex) و نیز یک ماشین مجازی (Mozilla Tamarin) دسترس هستند.