چرا سکان آکادمی؟

ABAP (برنامه‌نویسی اپلیکیشن‌های تجاری پیشرفته)

ABAP که مخفف واژگان Advanced Business Application Programming (برنامه‌نویسی اپلیکیشن‌های تجاری پیشرفته) است، یک زبان برنامه‌نویسی است که برای توسعهٔ اپلیکیشن‌های سیستم SAP R/3 مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخرین نسخه از این زبان برنامه‌نویسی ABAP Objects نام دارد که نسخه‌ای شیٔ‌گرا از این زبان برنامه‌نویسی است.