p1rofiletest

ممکنه کد زیر که به زبان پایتون نوشته شده را کامل توضیح بدهید دقیقا داره چیکار میکنه ؟

p1rofiletest ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ مباحث عمومی برنامه‌نویسی

x = input("number:")
x=int(x)
c=0
for i in range(1,x):
    if (x%i==0):
        c+=1
if (c==1):
    print("okey")

else:
    print("NOT okey")
پاسخ‌ها به این تاپیک
Milad khaghanirad
Milad khaghanirad
۱۳۹۷/۰۹/۱۱

این قطعه کد کارش اینه که در صورتی که عدد وارد شده اول باشه پیغام ok و در غیر این صورت not ok چاپ میکنه.عدد اول عددیست که تنها بر خودش و یک بخش پذیر باشد.

خط اول:

گرفتن ورودی

خط دوم:

حذف اعشار عدد وارد شده(در صورت وجود)

خط چهار 

پیمایش از عدد یک تا عدد وارد شده:

مثلا اگر عدد ۳ را وارد کنید 

i برابر میشه با ۱ و بعد ۲

خط پنجم:

بررسی باقیمانده تقسیم عدد وارد شده بر مقادیر i

در ادامه اگر عدد وارد شده فقط بر ۱ بخشپذیر بود و به عبارتی مقدار c برابر با ۱ بود،عدد اول میباشد و پیغام okey چاپ میشود.

arianomrani24
arianomrani24
۱۳۹۷/۰۹/۱۱

تست عدد اوله که داره تعداد اعداد رو میشمره یعنی اگه یک عدد به یک یا خودش بخشپذیر باشه مینویسه اوکی اگه اول نباشه مینویسه نات اوکی