m.alaii

تفاوت و کارایی s% و % در زبان برنامه نویسی پایتون پایتون

m.alaii ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ 80 زبان برنامه‌نویسی پایتون

سلام می خواستم در مورد s% و % یکم برام توضیح بدین (تفاوت و کارایی) تو توضیح انگلیسی که خوندم یکم گیج شدم.

پاسخ‌ها به این تاپیک
stack programer
stack programer
۱۳۹۵/۰۵/۱۳

سلام من پایتون خیلی وقت پیش ها  کد می زدم الان دیگه زیاد حضور ذهن ندارم


اما این %s اینها از زبان سی اورده شدند این ها داخل زبان سی بودند


امروزه در پایتون توصیه ده استفاده نشود و دیگه منسوخ شده........


name = raw_input("who are you?")
print "hello %s" % (name,)

 


که   داخل مثال بالا یک داده استرینگ تعریف شده،%s یعنی  داده بعد از درصد که در اینجا %name است یعنی داده رشته ای است و باید به جای name محتوای رشته ان را چاپ کند یعنی


 


hello ! who  are you?

که داخل سی هم %d نماد اینتجر  بود %sنماد رشته .....


یک مثال دیگه داخل پایتون ......


"Hello %s, my name is %s" % ('john', 'mike') # Hello john, my name is mike".

که  جای درصد اس اولی جان می یاد و جای دومی مایک اومده.......کلا یک قراردادا است....


دیگه داخل پایتون بهتره از این فرمت استفاده کنید


>>> "Hello {}, my name is {}".format('john', 'mike')
'Hello john, my name is mike'.