Farhad

مشکل در تایپ فارسی در قسمت string.xml اندروید استودیو 1.1.0

Farhad ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ 111 برنامه‌نویسی اندروید

سلام راهنمایی می خواستم در خصوص اضافه کردن متن فارسی به قسمت string.xml اندروید استودیو .چون زمانی که متن فارسی می نویسم به این صورت θΩ฿§¬´§¤نمایش داده می شه با تشکر